Mindfulness og kreativitet

creationwork_logo_2015.png

Mindfulness og kreativitet

- Å LEVE KREATIVT OG FRI AV FRYKT -

Kreativitet og mindfulness har fulgt mig gjennom hele livet. Med min baggrund som skuespiller og instruktør er det nået der opptager mig, både fordi kreative processer, foruten mindfulness og meditasjon, er et kjerneområder for mig, og især fordi jeg ser hvor utviklende det er for kursdeltagere. Mange kursdeltagere melder tilbake at de nettopp gjennom kreativiteten får en opplevelse av hva det vil sige at være tilstede i øyeblikket, at være mindful. Kreativitet kan vise os veien hjem, tilbake til våre sanser, tilbake til her og nu, - vise os en vei som er fri av frykt.

Jeg opplever kreativitet som en skapende og frisettende kraft der bringer os tett på vårt innerste selv og det vi har å gi til verdenen. Denne kursrekke gir deg mulighet for å fordype deg i mindfulness og finne kreativ næring, varme og venlighet. Du behøver ikke opleve deg selv som særlig kreativ for å kunne delta, kurset er for alle.

Når du fordyper deg i mindfulness vil du oppdage at du også bliver mere kreativ og finner løsninger på problemer som du ikke så som muligheter før.

Gjennom kreative øvelser, mindfulness meditasjon og samtaler vil dette unikke kursforløp lære deg;

  • Hvordan du kan leve livet øyeblikk for øyeblikk med sikkerhet, fleksibilitet og kreativitet i hverdagen.
  • Hvordan mindfulness kan styrke kreativiteten og flytte barrierene som hindrer kreativt flow.
  • Hvordan du kan bruke kreativitet og mindfulness som inspirerende redskaper til å møte utfordringer.
  • Hvordan skape en sund kontakt med din indre kritiker

Kreativitet er innbygget i oss fra tidenes morgen og spiller inn i alle livssammenhenger. Det er en egenskap som jeg ser som kjernen i det å være et skapende menneske og helt avgjørende for den fellesmenneskelige utvikling vi skaper sammen.

kreativitet handler ikke om hvor vidt vi er gode til at male, synge, skrive eller spille. Kreativitet er også hvordan vi er tilstede i livet og med hinannen. Det handler om nærvær og forbunnethet, om hvordan vi skaper våre liv. Derfor invitere jeg deg med dette kurs til å utforske kreativitet som en bærende kraft i kunsten at leve et lykkeligt liv.

Forskning viser at mindfulness og kreativitet går hånd i hånd, - at mindfulness booster kreativiteten og omvendt. For ikke bare utvider kreativiteten vår mentale horisont og gir oss nye perspektiver, den frigjør oss også fra automatiske vaner, mønstre og ubeviste gjentagelser, så vi kan handle med styrke, og ut fra klarhet, visshet.

Mindfulness meditasjon hjelper os til å se klart.
Se vårt eget sinn, - både de besettende tanker der gjentar sig igjen og igjen, og de dypere emosjoner av vrede, sorg og frykt. Når vi tør stilheten ser vi både vår smerte og vår glede. Meditasjon viser os også de barikaderne vi har lagt om vårt hjerte for å beskytte det. Det er en psykologisk prosess der under tet observasjon av sinnet og hjertet lader tingen bli tydeligere. Sansene våkner, sensualiteten våkner, kroppen kjennes tydeligere og øyeblikkets fargespill blir mere levende og nyansert. 

Kreativitet er evnen til å til å finne gode løsninger og treffe fremtidsrettede og bæredyktige beslutninger. Det er evnen til å handle og motet til å følge intuisjonen og gå nye veier fordi det føles riktig. Det er også evnen til å lytte dypere både innover og utover, og evnen til å finne mening og sammenheng i livet.

 Gjennom teoretiske opplegg, samtaler, mindfulness meditasjon, og øvelser der du gjør deg dine egne erfaringer, berører vi spørsmål som:

  • Hvordan kan vi bruke vår kreativitet til å stå i livets utfordringer?
  • Hvordan relaterer vi til det vi opplever, og hva gjør vi med det?
  • Hva skal til for å være i et kreativt flow, og leve livet øyeblikk for øyeblikk, fri av frykt?

 I ukene mellom samlingene, vil du få mulighet til å utforske kreative og inspirerende øvelser der styrker nærværet og evnen til å bevare et kreativt flow.

Forutsetning for å delta: Alle kan være med. Det kan være en fordel at du har deltatt på et mindfulnesskurs tidligere, men det er ikke et krav for deltagelse.


På dette kurs vil du være i trygge hender hos erfaren kursleder Barbra Coco Laurré. Med sin baggrund som skuespiller har hun gjennom mere en 30 år undervist i kreative prosesser, meditasjon, scenisk uttrykk, kropp, stemme og bevissthet. Dertil er hun uddannet mindfulnessunderviser og certificert mindfulnessinstruktør, (MBSR og MBCT).

paameld_knap_roed_.png

INFO

MINDFULNESS OG KREATIVITET
- Å leve kreativt og fri av frykt -

2018
9.- 11. Mars
25. - 27. mai
7.-9. september

Fredag: kl. 18.30 – 21
lørdag kl. 10 – 18, søndag kl. 10 – 16

PRIS
7.800.-
Påmeldning skjer ved innbetaling av depositum på 3.000.
Påmeldingen er bindende.
Restbetaling (4.200.-) skjer 14 dager innen kursstart.

STED
Creationwork
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Mail: info@creationwork.org
Tel. 910 01 921

Kursholder er Barbra Coco Laurré. 

 

© 2017 mindfulness-creationwork.no