Mindfulness og kreativitet

creationwork_logo_2015.png

Meditatsjon og livsglede

- MENDITASJON OG LIVSGLEDE -

Dette kurs gir deg mulighet for å fordype deg i mindfulness og finne kreativ næring, lek og spontanitet. Du behøver ikke oppleve deg selv som særlig kreativ for å kunne delta, kurset er for alle.

Med min baggrund som skuespiller og instruktør er jeg særlig opptatt av meditasjon, kreativitet og livsglede, - især fordi jeg ser hvor utviklende dette er for kursdeltagere. Mange kursdeltagere melder tilbake at de nettopp gjennom kreativiteten får en opplevelse av hva det vil sige at være tilstede i øyeblikket, at være mindful. Kreativitet kan vise os veien hjem, tilbake til våre sanser, tilbake til her og nu, - vise os en vei til dypere livsglede.

Når du fordyper deg i meditasjon og mindfulness vil du oppdage at du naturlig blir mere kreativ og finner løsninger på problemer som du ikke så som muligheter før. Kurset, som går over 7 måneder, formidler meditasjon og kreativitet som en skapende og frisettende kraft der bringer tett på ditt innerste selv og i kontakt med en dypere livsglede.

Gjennom kreative øvelser, mindfulness meditasjon og samtaler vil dette unikke kursforløp lære deg:

  • Hvordan du kan leve livet øyeblikk for øyeblikk med sikkerhet, fleksibilitet og kreativitet i hverdagen.
  • Hvordan meditasjon og kreativitet kan styrker livsglede og åpne for et kreativt flow.
  • Hvordan du kan bruke kreativitet og mindfulness som inspirerende redskaper til å møte livets utfordringer.
  • Hvordan skape en konstruktiv kontakt med din indre kritiker/dommer.

Kreativitet er innbygget i oss fra tidenes morgen og spiller inn i alle livssammenhenger. Det er en egenskap som jeg ser som kjernen i det å være et skapende menneske og helt avgjørende for vår fellesmenneskelige utvikling.

kreativitet handler om vårt utadvendte utrykk, om hvordan vi er tilstede i livet og med hinannen. Det handler om nærvær og forbunnethet, om hvordan vi skaper våre liv. Derfor invitere jeg deg med dette kurs til å utforske kreativitet som en bærende livs-kraft i kunsten at leve et lykkelig liv.

 

Forskning viser at mindfulness og kreativitet går hånd i hånd, - at mindfulness booster kreativiteten og omvendt. For ikke bare utvider kreativiteten vår mentale horisont og gir oss nye perspektiver, den frigjør oss også fra automatiske vaner, mønstre og ubeviste gjentagelser, så vi kan handle med styrke, og ut fra klarhet, visshet. Kreativitet er også evnen til å til å finne gode løsninger. Motet til å gå nye veier fordi det føles riktig, og kunsten å lytte dypere både innover og utover. Kreativitet er også en god medspiller i det å treffe fremtidsrettede og bæredyktige beslutninger.

Mindfulness meditasjon hjelper os til å se klart - både i møtet med oss selv og med verdene omkring oss. Sansene våkner, sensualiteten våkner, kroppen kjennes tydeligere og øyeblikkets fargespill blir mere levende og nyansert. Mindfulness meditasjon lære oss at livet leves og oppleves her og nå.

Gjennom mindfulness meditasjon, samtale og kreative øvelser gir kurset deg mulighet for indre fordypelse. Bevegelse, stemmebruk, tegning, maling og et hav av inspirerende kreative øvelser gir deg rik mulighet for å gjøre egne erfaringer der styrker livsgleden.
I ukene mellom samlingene vil du, om du ønsker det, få mulighet til å utforske øvelser der styrker nærværet og evnen til å bevare et kreativt flow.

Forutsetning for å delta: Alle kan være med. Det kan være en fordel at du har deltatt på et mindfulnesskurs tidligere, men det er ikke et krav for deltagelse.


På dette kurs vil du være i trygge hender hos erfaren kursleder Barbra Coco Laurré. Med sin baggrund som skuespiller har hun gjennom mere en 30 år undervist i kreative prosesser, meditasjon, scenisk uttrykk, kropp, stemme og bevissthet. Dertil er hun uddannet mindfulnessunderviser og certificert mindfulnessinstruktør, (MBSR og MBCT).

paameld_knap_roed_.png

INFO

MEDITASJON OG LIVSGLEDE

2018
10.- 11. Mars
26. - 27. mai
8.-9. september

Lørdag kl. 9.30 – 18, søndag kl. 10 – 16

PRIS
6.400.-
Påmeldning skjer ved innbetaling av depositum på 2.000.
Påmeldingen er bindende.
Restbetaling (4.400
-) skjer 14 dager innen kursstart.

STED
Creationwork
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

Mail: info@creationwork.org
Tel. 910 01 921

Kursholder er Barbra Coco Laurré. 

 

© 2018 mindfulness-creationwork.no