Creationwork tilbyr mindfulnessinstruktørkurs. Se her!

creationwork_logo_2015.png

bli mindfulnessinstruktør ?

Bruk mindfulness i ditt fagområde, eller fordyp deg i mindfulness som egen praksis.
Bli med på en spennende og kreativ utdannelse hvor du utvikler solide ferdigheter som mindfulnessinstruktør.
Her kan du fordype deg i meditasjon, selvinnsikt og mindfulness i 14 måneder under kyndig veiledning av svært kompetente og dyktige undervisere.

MINDFULNESSINSTRUKTØR UTDANNELSEN ER GODKJENT AV NORSK PSYKOLOG FORENING.
(72 timers vedlikeholdsaktivitet. Veiledningen godkjennes som vedlikeholdsaktivitet i tillegg)

 

Mindfulness

Vår intensjon er å være blant de ledende  Mindfulness instruktørutdannelsene i Norge og Danmark.

Nærvær, samarbeid, og fordypelse er våre nøkkelord, i samspil med kreativitet, humor.

I kraft av mange års undervisningserfaring formidler vi bredden og  dybden av mindfulness - fra klinisk mindfulness som f.eks. som MBSR/MBCT, mindfulness og innovativ ledelse i yrkessammenheng til selvledelse gjennom selvinnsikt og meditasjon. Hvis du ønsker en dyptgående, inspirerende og faglig grundig utdannelse som mindfulnessinstruktør, er du i trygge hender hos oss.

Utdannelsen er solid bygget opp så du opparbeider deg kompetanse til å undervise andre, både grupper og individuelt. Du får en rikholdig verktøykasse av muligheter og metoder du kan basere din utøvende undervisning på videre.

På instruktørutdannelsen utforsker du mindfulness som en unik mulighet for personlig vekst, både for deg selv og for andre.

Foruten at du bliver en god mindfulnessinstruktør og fasilitator vil utdannelsen også gi deg redskaber til at takle livets vanskelige situationer med større ro og nærvær. Du vil lære å mestre vanskelige tanker og følelser, og forblive åpen for både det vidunderlige og det smertefulle ved livet. Mindfulness lærer deg at leve livet innefra og ut, og oppleve livet øyeblikk for øyeblikk.

Vi har svært kompetente og dyktige undervisere som er blant de ledende på feltet gjennom flere år.

Vi arbeider daglig med formidling av mindfulness i  forbindelse med stressmestring, og har gode resultater i behandlingen av angst, prestasjonspress og depresjon.


Som mindfulness instruktør
legger vi vekt på at du:

 • får en god fundering i hva mindfulness er
 • får kjenskap om røttene i den buddhistiske filosofi
 • får erfaring med forskjellige metoder og tilnærminger til mindfulness.
 • blir kjent med sentral litteratur på feltet
 • får en god teoretisk forståelse av mindfulness
 • at du har en egen meditasjonspraksis hvor du fordyper din innsikt og erfaring med både formell praksis og uformelle mindfulnessøvelser.


PÅMELDING

For å finne ut av om dette er den riktige utdannelsen for deg, så sender du inn søknadskjemaet. Når vi har mottatt det kontakter vi deg for å finne tid til en personlig samtale hvor du kan møte hovedunderviser Barbar Coco Laurré og høre mer inngående om utdannelsen.

Det er uforpliktende å sende inn skjemaet. Det er en førstekontakt før påmelding. 

Klikk for skjemaet her. 

Å utdanne seg til mindfulnessinstruktør er også personlig utviklende.
Se her hvad elever på instruktørutdannelsen har at sige:

 

MINDFULNESS
INSTRUKTØR
UTDANNELSE

Vår mindfulnessinstruktørutdannelse legger vekt på din egen erfaring og forståelse av mindfulness gjennom egen praksis.

I løpet av 14 måneder gjennomgår du et forløp basert på øvelser, teori, meditasjon, samt bevisstgjøring og fordypning av egen formidlingskompetanse.

Hensikten er å integrere forståelsen av Mindfulness, samt utvikle gode og sterke formidlingsegenskaper.

 • teori: Den teoretiske delen gir innblikk  de kliniske, psykologiske, innovative og eksistensielle aspektene av mindfulness. Teorien er lagt opp slik at den understøtter forståelsen av mindfulness , muligheter og bruksområder.

 • Praksis: Trening av klassiske mindfulnessøvelser, som kropskanning, mindfullness meditasjon, pusterommet, yoga, sansebaserte øvelser og mye annet.  Du får en rik mulighet til å øve deg sammen med de andre studentene under veiledning og supervisjon av instruktørene.
  Du vil også møte mange kreative aspekter av mindfulness, og utvikle egen kreativitet.

 • Egenprosess: Din egen mindfulnesspraksis, meditative erfaringer og bevisstgjøring står sentralt i utdannelsen.

STEMME OG KROPP
Vi legger vekt på den gode formidling. Hos oss blir du, foruten å tilegne deg viten og erfaring om mindfulness, også en god formilder  av mindfulness. Derfor inngår kropp og stemmetrening i utdannelsen, da dette  er to essensielle redskaper i formidling. Å være trygg på kropp og stemme er en forutsetning for å kunne bruke den fritt.

MINDFULNESS, KREATIVITET OG KONFLIKTLØSNING
Det er også avgjørende at du som instruktør kan være nærværende og håndtere de situasjonene du  kan komme opp i.  Derfor undervises du også i mindfulness og konfliktløsning, og mindfulness og kreativ ledelse.

HEARTFULNESS
I tillegg til den klassiske mindfulnesstreningen handler mindfulness også om utviklingen av empati og medfølelse.  Hjertets kvaliteter er en avgjørende faktor for å kunne formidle mindfulness og for å bevare nærværet i livets små og store utfordringer.


MÅLGRUPPE

Utdannelsen henvender seg til deg som har en personlig og/eller faglig interesse i å  fordype deg i mindfulness.

Det kan blant annet være som psykolog, psykoterapeut, helsearbeider, lege, sykepleier, behandler, sosialrådgiver, underviser, pedagoger, eller annet arbeid med mennesker.

Mindfulnessinstruktør utdannelsen er også relevant for ledere som ønsker å utdype sine ledelseskompetanser da vi mener fremtidens ledelse må være basert på nærvær og medfølelse.

Også kunstnere og kreativt arbeidende kan ha glede av 14 måneders fordypelse i mindfulness da det vil styrker den kreative persepsjon og inspirere til nye veie og uttrykk.

Du kan også bruke utdannelsen med fokus på personlig fordypelse i mindfulness. 

LES MERE HER

DELTAGER-
FORUTSETNING

Egen praksis
Du må:

 • ha erfaring med egen mindfulnesspraksis.
 • være innstilt på at utdannelsen krever en egeninnsats.
 • beregne tid til øvelser og fordypning i hjemmearbeid mellom hver samling
 • være innstilt på regelmessig mindfulnesspraksis under utdannelsen.
 • Det anbefales å ha gjennomført et 8-ukers MBSR kurs før eller under utdannelsen.

Fremmøte
Der er fremmøteplikt på alle samlinger.

SERTIFISERING

Forløpet avsluttes med sertifisering og mottakelse av sertifiseringsbevis for gjennomført utdannelse. Det er mulig å gjennomføre utdannelsen uten ønske om å bli sertifisert.

Ønsker du sertifisering gjelder følgende retningslinjer:

Fremmøte
For å kunne eksamineres gjelder
maks. 4 dagers fravær.

I det omfang det er mulig vil vi, ved uforskyldt fravær, være behjelpelige med å finne en løsning så sertifisering kan oppnås.

Formidling av et mindfulness kurs
For at komme godt i gang som mindfulnessinstruktør består Sertifiseringen i at du holder et eget kurs  på minst 6 kurs-ganger. Dette kan skje etter 5. samling og senest innen forløpets slutt.

Undervisningsmanual
Du vil gjennom utdannelsen få innsikt og kunnskap nok til å skape ditt eget kursmateriale, og det vil bli gitt løpende supervisjon og veiledning både på faglig innhold, øvelser og formidling.

Skriftlig oppgave
Kurset du har holdt skal dokumenteres i en skriftlig oppgave. Oppgaven skal innholda materialet du har utarbeidet og undervist i, samt refleksjon rundt formidlingen.
Du vil i løpet av treningen bli fortrolig med teorien og formidlingen, samt øvelsene som skal med på lydfilene.

Om du ikke ønsker sertifisering
Det er fullt mulig å gjennomføre utdannelsen uten ønske om å bli sertifisert.
For å gjennomføre uten sertifisering gjelder oppmøteplikten, og krav til egenpraksis under utdannelsen.

HÅNDBOK

Du vil få en rikholdig og grundig håndbok som vil være en god støtte under oppbygningen av dine egne kurs og til videre bruk i undervisning.

 

 

hent-PDF_knap_15juni_.pngskema_1_.pngsepdf_.png
Download hele kursbeskrivelsen som PDF ved å klikke her.

Du finner søknadsskjema ved å klikke her.
INFO

MINDFULNESS INSTRUKTØRUTDANNELSE
I OSLO
NY START 6. SEPTEMBER 2018

TID
8 samlinger torsdag til søndag

torsdag-lørdag kl. 10-18
søndag kl. 10-16

2018
6. - 9. september
1. - 4. november
13. - 16. desember

2019
7. - 10. februar
4. - 7. april
6. - 9. juni
29. august - 1. september
7. - 10. november

PRIS
29.500.-
Her av depositum: 8.000.-

Depositum kan først innbetales etter opptakelse på utdannelsen.

OPPTAK
Opptak skjer ved å fylle ut søknadskjema og ved personlig samtale.

Når vi har mottatt søknaden kontakter vi deg for en personlig samtale.
Opptaket skjer løpende.

Begrenset deltagerantall: 12

STED
Grini Mølle
Grinidammen 10
1359 Eiksmarka

For ytterligere opplysninger
info@creationwork.org
tlf. 910 01 921


 

Captcha kode

Klik på billedet for at se en anden CAPTCHA.
 

Du finner søknadsskjema ved å klikke her.

Når vi har mottatt ditt søknadskjema kontakter vi deg for en personlig samtale.

© 2018 mindfulness-creationwork.no